Op 5 april 2023 om 20:30 wordt er weer een Passion opgevoerd in Ouderkerk aan de Amstel. Een productie voor en door Ouderkerkers. Met een 10 koppige Passionband, de 30 leden van koor Elckerlyc en maar liefst 70 dansers van dansschool DCF wordt het weer een spektakel wat je niet mag missen.

In 2017 is er ook een Passion opgevoerd en het evenement is zodanig enthousiast ontvangen dat er van alle kanten gevraagd werd of dit een opvolging kon krijgen. Na 2 keer uitstel door Corona gaat het in 2023 dan weer echt gebeuren.

Het verhaal van lang geleden maar nog steeds actueel, opgevoerd als waar spektakel.

5 april 2023 20:30 uur

Reserveer uw stoel

Voor mensen die minder goed ter been zijn, zullen er maximaal 200 stoelen beschikbaar gesteld worden.
Wilt u de Passion bijwonen en bent u minder goed ter been, kunt u uw stoel reserveren via Coherente.
U kunt dit doen door voor 1 april een email te sturen naar info@coherente.nl. Reservering zal worden gedaan op volgorde van inschrijving!

RON BLAAUW en INGRID JANSEN worden verteller bij THE PASSION Ouder-Amstel op 5 april 2023

De organisatie van The Passion Ouderkerk aan de Amstel is erg blij dat dorpsgenoot RON BLAAUW wederom zijn bijdrage wil leveren aan de Passion en de taak van “de verteller” voor zijn rekening wil gaan nemen. Op de vraag of hij nogmaals zijn de rol van de verteller op zich wilde nemen werd direct enthousiast gereageerd en hij is verheugd dat hij in deze rol zijn bijdrage leveren aan dit mooie en unieke Ouderkerkse initiatief dat op 5 april a.s. om 20.30 uur op het Kampje zal plaatsvinden.
(Foto Jalisa Oudenaarde)

Naast Ron zal het verhaal mede verteld worden door Ingrid Jansen, ook inwoner van Ouder Amstel en ook zij was graag bereid haar medewerking te verlenen aan dit evenement. Ingrid Jansen is een Nederlands danseres, actrice en presentatrice. Nadat ze in 2004 de dansopleiding van Lucia Marthas had afgerond, speelde ze Monica in het televisieprogramma TopStars. In 2008 won ze de SBS6-dansshow Dancing Queen. Jansen presenteerde het RTL-Telekidsprogramma Hooi Hooi. Nu  praat Ingrid de kijkers wekelijks bij over de leukste kinder -en familiefilms bij Ziggo TV en is zij regelmatig te zien als presentatrice bij diverse grote evenementen en theatershows.
(Foto Floris Bosveld)

Passion Ouder Amstel is een initiatief van Koor Elckerlyc met medewerking van vrijwilligers uit de gemeente Ouder Amstel.

Koor Elckerlyc is in juni 1970 opgericht en in 1988 gefuseerd met het koor Tobith uit Nes a/d Amstel. Het is een gemengd koor, in de leeftijd variërend van 20 – 68 jaar en luistert  ongeveer één keer per maand de zondagse viering in de St. Urbanuskerk op.

Naast het zingen op zondagse diensten, neemt het ook deel aan korendagen en organiseert zij concerten.

 

Project

De Passion van 2017 is zeer enthousiast ontvangen door het publiek en eigenlijk al direct werd de vraag gesteld of er ieder jaar een Passion zou komen.

De organisatie van de Passion zou dit graag willen, maar jaarlijks is niet haalbaar vanwege de grote organisatie en het benodigde budget. 2020 leek wel haalbaar. Natuurlijk is het streven om het evenement van 2017 minstens te evenaren en hopelijk te overtreffen.

De voorbereidingen zijn al in 2018 gestart met samenstellen van het programma en liedkeuze. De liedjes moeten ‘het eeuwenoude verhaal van toen’ vertellen. Het zal weer een geheel eigen, Ouderkerkse versie worden. Een project over the Passion moet natuurlijk in de week aan Pasen vooraf gaan. Er is gekozen voor woensdag 5 april 2023 als datum van uitvoering. De aanvangstijd is 20:30 en de toegang is gratis.

Wel zal er naar afloop gecollecteerd worden voor een tegemoetkoming in de kosten van de organisatie.

We zijn trots dat Danilo komt zingen op de Passion 2023. Danilo is een lokale bekendheid. Hij is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgevraagde Nederlandstalige artiest in Amsterdam en omstreken.

Danilo werd in 2019 bekend bij het publiek door het nummer ‘Laat Ze Allemaal..’. Het nummer is inmiddels meer dan 2 miljoen keer gestreamd op Spotify.

The Voice Of Holland
Danilo was de Nederlandstalige verrassing in The Voice Of Holland 2020. Nadat hij eerder in 2016 had meegedaan aan de Blind Auditions mocht hij dit jaar onder coach Lil ‘Kleine Nederland verrassen met zijn deelname. Vooral zijn vertolking van Koos Alberts’ succes “Zijn Het Je Ogen” werd breed omarmd en is veel beluisterd.

Toppers In Concert
In november2022 heeft Danilo opgetreden in de Johan Cruijff Arena tijdens de halftime-show van Toppers in Concert. Daar heeft hij het nummer “Zijn Het Je Ogen” gezongen.

Trots en blij zijn we dat ook Jennie van de Wateringen weer aanwezig zal zijn bij de Passion in Ouderkerk. Met haar warme stem weet ze het publiek te boeien vanaf de eerste seconde. In 2017 heeft ze onder andere het prachtige nummer ‘ik heb je lief’ van Stef Bos vertolkt.

DONEER NU!

Steun ons via rekening NL11 RABO 0313185212

t.n.v. Stichting promotie Ouder-Amstel

Of gebruik de hiernaast staande QR code

 

 

Bij de Passion Ouder Amstel moet iedereen zich kunnen thuisvoelen. Er moeten geen drempels zijn om dit spektakel met elkaar te kunnen beleven. Daarom willen we deze Passion graag uitvoeren op het Kampje en het evenement moet gratis toegankelijk zijn. Dit gaat echter gepaard met hoge kosten voor voornamelijk beeld, geluid en podia. Steun dit project en doneer direct op het hiernaast weergegeven rekeningnummer.

Elckerlyc

De naam Elckerlijc of Elckerlyc  is afgeleid van het bekende  15e-eeuwse Nederlandstalige moraliteit of zinnespel, voluit: Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc – Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen.

Elckerlijc was in de middeleeuwen een bijzonder populair en succesvol theaterstuk. Het stuk won de eerste prijs bij een bijeenkomst van Brabantse rederijkers. De auteur van het stuk is niet bekend, maar verschillende onderzoeken wezen een aantal mogelijke kandidaten aan zoals Peter van Diest, Petrus Dorlandus en Willem Van Hildegaersberch.

Er bestaat ook een Engelse versie, Everyman. Tot op de dag van vandaag wordt getwist of dit een vertaling is van de Nederlandse versie of andersom. Meest waarschijnlijk is de eerste optie.

Ten slotte bestaan er ook twee Latijnse vertalingen van Elckerlijc, die voor een internationale  verspreiding van het stuk zorgden. Eén van die twee Latijnse versies is vertaald in het Nederduits en van daar weer terug in het Nederlands. Daarbij gingen vrijwel alle katholieke herinneringen verloren, waardoor het populair werd bij de protestantse deel van de bevolking.

 

De hoofdpersonage Elckerlijc uit het stuk staat voor alle mensen op aarde. Alle andere personages stellen belangrijke aspecten in het leven voor. Zo is er bijvoorbeeld Duecht (deugd, het goede van de mens), Gheselscap (gezelschap en vrienden), Tgoet (bezit en goederen), Maghe en Neve (vrienden en familie), Kenisse (zelfkennis), Biechte (de biecht), Schoonheyt (schoonheid), Cracht (kracht), Vroetscap (wijsheid)en de Vijf Sinnen (zintuigen). Het verhaal gaat over het zalig worden van de mens, hij moet zich voorbereiden op de dood zodat hij toegang krijgt tot de hemel. Dit kan hij verwezenlijken door de deugd met zich mee te dragen, anders kan hij niet slagen in zijn opdracht. Iedereen sterft en niemand kan de dood ontlopen, er is geen ontkomen aan. Elckerlijc wil vrienden, familie, gezelschap en goederen meebrengen naar de dood, maar dit is echter niet mogelijk (in het verhaal weigeren deze personages echter mee te gaan). Voor hij sterft, wil hij van zichzelf een beter mens maken. Hij wil meer zelfkennis ontwikkelen (in het verhaal neemt hij Kennisse mee). Nu hij zelfkennis heeft, kan hij gaan biechten, waardoor hij een beter mens wordt. Ook ontwikkelt hij andere positieve eigenschappen (wijsheid, kracht, schoonheid, etc.). Nadat de dood de mens bereikt heeft, is het goede het enige dat overblijft. (Conclusie: alle eigenschappen kunnen veranderen, maar na de dood is de goedheid het enige dat nog telt).

 

Het passieverhaal toen…

Pelgrims trekken Jeruzalem binnen om daar het Joodse Paasfeest te vieren. Onder hen ook Jezus, gezeten op een ezel. Hij wordt toegejuicht door de stadsbewoners, die van hem verwachten dat hij de gehate Romeinen zal verjagen. Jezus gaat echter naar de tempel. De kinderen blijven hem volgen.

Op het tempelplein jaagt Jezus alle handelaren weg en begint te vertellen over een nieuwe wereld die komen zal. Hij wordt daarop aangesproken door priesters en Bijbelkenners. Jezus schoffeert hen en de priesters en Bijbelkenners trekken zich terug.De hogepriesters besluiten dat Jezus een gevaar vormt en uit de weg geruimd moet worden. Tegelijk beseffen ze dat ze een opstand riskeren als ze hem openlijk arresteren.

Jezus en zijn volgelingen zijn aan tafel als er een vrouw binnenkomt die hem overgiet met bijzonder dure olie, om hem als het ware tot koning te zalven. De volgelingen mopperen over de verspilling van die dure olie, maar Jezus prijst haar omdat ze hem daarmee alvast gebalsemd heeft voor zijn dood…

Op de vergadering van hogepriesters komt Judas, een van Jezus’ vrienden, melden dat hij, voor dertig zilverstukken, wel wil vertellen waar Jezus onopvallend gearresteerd kan worden. Hij wordt meteen uitbetaald.

Op donderdagavond vieren Jezus en zijn vrienden Pesach, het Joodse paasfeest. Aan het begin zegt Jezus dat hij weet dat hij verraden wordt, en ook wie dat doen zal. Judas druipt beschaamd af. Op een gegeven moment zegt Jezus onverwacht dat dit paasmaal zijn laatste maaltijd zal zijn. Hij breekt het brood en schenkt de wijn, zeggende dat zijn lichaam ook zo gebroken en zijn bloed ook zo vergoten zal worden. Vervolgens deelt hij het uit en voegt eraan toe: zo geef ik mezelf en alles waarvoor ik geleefd heb aan jullie. Onderweg naar een overnachtingsplek zegt Jezus tegen zijn vrienden dat zij hem allemaal in de steek zullen laten. Ze reageren geschokt en ontkennen. Tegen Petrus zegt Jezus: nog voor de haan kraait, heb je drie keer ontkent mij te kennen.

In de olijftuin vraagt Jezus aan zijn vrienden of ze met hem blijven waken. Hij zondert zich af en bidt wanhopig tot God. Drie keer komt hij terug bij zijn vrienden en telkens blijken ze in slaap gevallen. De laatste keer maant Jezus hen om op te staan om met hem zijn arrestatie tegemoet te treden. Het is voor hem een eenzame nacht.

Judas verschijnt met een knokploeg van de hogepriesters om Jezus te arresteren. Hij wijst Jezus aan door hem een kus te geven. Jezus noemt hem ‘vriend’. Later zal Judas spijt krijgen van zijn daden en zich aan een boom verhangen.

Jezus wordt verhoord door de hogepriesters, die besluiten dat hij ter dood moet worden gebracht. Petrus kijkt van een afstand toe en wordt door de omstanders herkend als vriend van Jezus, maar hij ontkent drie keer. Dan kraait de haan!

Omdat de hogepriesters maar beperkte zeggenschap hebben, brengen ze Jezus naar de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Die ziet niet veel kwaads in Jezus, maar wordt door de hogepriesters onder druk gezet. Hij bedenkt een list om Jezus alsnog vrij te kunnen laten door het volk te laten kiezen tussen Jezus en een beruchte vrijheidsstrijder. Ondertussen beïnvloeden de hogepriesters het volk, dat daardoor de vrijlating van de vrijheidsstrijder en de kruisiging van Jezus eist. Pilatus wast zijn handen en veroordeelt Jezus tot geseling en kruisiging. Jezus wordt bespot, gegeseld, gekruisigd; en sterft.

In een ruw soldatenspel wordt Jezus uitgedost als koning en bespot. Vervolgens wordt hij half dood gegeseld. Daarna moet Jezus zelf het kruis dragen naar de executieplaats; maar omdat hij dat niet meer kan wordt een voorbijganger daartoe gedwongen. Dan wordt Jezus uitgekleed en aan het kruis gespijkerd onder aanhoudende spot van omstanders van allerlei aard. Midden op de dag wordt het donker, de soldaten worden bang, maar de spot houdt aan, zelfs nadat Jezus luid roept “Mijn God, waarom verlaat je mij.” Tenslotte sterft hij.

Jezus’ lichaam wordt in een graf gelegd, dat met een zware steen wordt gesloten en op verzoek van de hogepriesters wordt bewaakt. Alle hoop lijkt vervlogen, alles lijkt voor niets geweest. Dit is het einde van het lijdensverhaal, maar niet het einde van het verhaal. Mattheüs en de andere evangelisten beschrijven Jezus’ opstanding uit de dood en zijn opdracht aan allen om zijn boodschap de wereld in te brengen; waar hij dan zelf bij zal zijn.

Het passieverhaal nu..

Het passieverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is niet alleen maar een mooi verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een verhaal van nu. Een verhaal dat veel oproept. Vragen, verontwaardiging, boosheid, onmacht, verdriet.

Het is ook het verhaal van de hoop en de liefde. Van alledag, van vandaag en van morgen.

Het is het verhaal dat vertelt moet blijven worden, omdat het juist zovelen raakt. En het is juist mooi om het op eigentijdse wijze te vertellen. Ondersteund door muziek. Alledaagse muziek waar we onszelf in herkennen. Die ons moed en kracht geeft om te blijven geloven in het goede. Het moet toch mogelijk zijn!